ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА "ОТЗВУК"

 

Босненска - Бедният хамалин и алчният търговец

Босненска - Един драм от езика

Българска
Галената щерка

Децата на войводата
Златното момиче
Как се пръкнали болестите по людете
Който не работи, не бива да яде
Мелница за змии и гущери
Момиче от вар
Педя човек
Хитър Петър и змеят
Четиримата братя

В задния двор

Галошите на щастието

Георги Караславов
Самохвалко
Крилете на човека
Медарка
 

Глупавият Ханс

Дванайсетте пътника

Дебелата игла

Дивите лебеди

Елата

Емил Коралов
Лудо-полудяло
Чавдаркината катеричка
Имало едно мече

Най-хубавото птиче
Майстор Манаси
Гъделчо
Цар Глупан
Крилатото момиче
 

 Йордан Милев
Златните приказки на Ориента

Жабата

Златните приказки на Ориента

Малката кибритопродавачка

Малката русалка

Малкият принц - Екзюпери

Медният глиган

Медният град

Най-невероятното

Новите дрехи на царя

Нощната шапка на стария ерген

Овчарката и коминочистачът

Палечка

Приказка за коня от абаносово дърво

Приказка за обущаря Маруф

Приказка за Синдбад Мореплавателя

Приказка за трите ябълки

Приказка за шегите на Хитрата Далила

Приказката за търговеца и демона

Приказки по телефона - Джани Родари

Приключенията на Али Зайбак Каиреца

Рибарят и страшният дух

Руска - Едно гърне жълтици

Руска - Иван селският син и чудо-юдо

Руска - Конче вихрогонче

Руска - Омагьосаната жаба

Руска - Хитрият момък

Руска - Ято лебеди

Рутинска - Човек без късмет

Свинарят

Славеят

Слепецът, въжарят и халифът

Словенска - Графът нерез

Словенска - Малката самодива

Снежната царица

Сръбска - Двамата побратими

Сръбска - Ковачът в рая

Старата камбана

Старата къща

Украинска - Как сиромахът се избавил от оскъдниците

Украинска - Летящият кораб

Украинска - Новодомци в гората

Хвърчащият куфар

Херцеговинска - Еро и султанът

Хиляда и една нощ - Абдуллах земният и Абдуллах морският

Хиляда и една нощ - Абу-Кир и Абу-Сир

Храбрият оловен войник

Хусраушах

 Цар Аджиб

Черногорска - Баш-Челик

Щастливо семейство

Хиляда и една нощ - Абдуллах земният и Абдуллах морският
Хиляда и една нощ - Абу-Кир и Абу-Сир
Аладин и вълшебната лампа
Хусраушах
Златните приказки на Ориента
Медният град
Приказка за коня от абаносово дърво
Приказка за обущаря Маруф
Приказка за шегите на Хитрата Далила
Приказка за Синдбад Мореплавателя
Приказка за трите ябълки
Приказката за търговеца и демона
Приключенията на Али Зайбак Каиреца
Рибарят и страшният дух
Слепецът, въжарят и халифът
 Цар Аджиб

 

Приказки от Ханс Андерсън

Абу-Кир и Абу-Сир
Аладин и вълшебната лампа
Али Баба и четиридесетте разбойници
Багдадският търговец
В задния двор
Грозното патенце
Галошите на щастието
Глупавият Ханс
Дванайсетте пътника
Дебелата игла
Дивите лебеди
Елата
Жабата
Новите дрехи на царя
Малката кибритопродавачка
Малката русалка
Медният глиган
Медният град
Маруф Обущарят
Най-невероятното
Нощната шапка на стария ерген
Овчарката и коминочистачът
Огнивото
Палечка
Славеят
Снежната царица
Старата камбана
Старата къща
Свинарят
Синдбад Мореплавателя
Слепецът, въжарят и халифът
Храбрият оловен войник
Хвърчащият куфар
Хусраушах
Царкинята
Щастливо семействок
 

Приказки от различни автори

Черногорска - Баш-Челик
Босненска - Бедният хамалин и алчният търговец
Българска - Четиримата братя
Рутинска - Човек без късмет
Българска - Децата на войводата
Сръбска - Двамата побратими
Босненска - Един драм от езика
Руска - Едно гърне жълтици
Херцеговинска - Еро и султанът
Българска - Галената щерка
Словенска - Графът нерез
Руска - Хитрият момък
Българска - Хитър Петър и змеят
Руска - Иван селският син и чудо-юдо
Руска - Ято лебеди
Българска - Как се пръкнали болестите по людете
Украинска - Как сиромахът се избавил от оскъдниците
Българска - Който не работи, не бива да яде
Полска
Гостолюбивата Зося и завистливата Янина
Златната ябълка
Комуто каквото е писано

Янек и Ханка


 

Руска - Конче вихрогонче
Сръбска - Ковачът в рая
Чешка
Късметът на Яромил

Златокосата Отолонка
Златоглавка
Янко и злата кралица
 
Украинска - Летящият кораб
Словенска - Малката самодива
Българска - Мелница за змии и гущери
Българска - Момиче от вар
Украинска - Новодомци в гората
Руска - Омагьосаната жаба
Българска - Педя човек
Георги Караславов
Самохвалко
Крилете на човека
Медарка
 
Вълшебният кон
Цар Аджиб
Приказката за търговеца и демона
 
 
 
Детска енциклопедия