Слушате: Дует Роси Ганева и Момчил Шопов, композитор Димитър Киров
представят своите чудесни поп изпълнения пред Радио "Отзвук"

 

http://12.161.32.173:83/Test

Публикувано с разрешение на авторките, специално за Радио Отзвук - Декември  2012г.