Публикувана е книгата на Кирил Стоянов - "Имигрантски живот"

В нея се описват житейните преживявания на един български имигрант  в различни страни по света.
Автора е предоставил изключителни права на
Радио Отзвук и Земеделско Знаме да се публикува книгата му за свободно четене по Интернет, за което ние му благодариме от името на редакция "Отзвук", както и от името на българското имигранство. - Радио Отзвук - 01.30.08

 "Имигрантски живот"

Част I

Част II

Част III

Част IV

 КРАЙ